Şafak Güneş Gökduman

1977 - İstanbul’da doğdu.           

2000- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.

2001- İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bölümü Yüksek Lisans programını kazandı.2001-2002- İstanbul Teknik Üniversitesinde İnkılap Dil Enstitüsü’nde bir yıl İngilizce Hazırlık okudu.

2005- İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD. Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. (Tez Danışmanı: Prof. Dr.Kâzım Yetiş) 

Ocak 2017’de Prof. Dr. Kâzım Yetiş’in danışmanlığında hazırladığı “1980 Sonrası Türk Romanında Üstkurmaca” başlıklı teziyle İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Doktora programından mezun oldu.

2017-Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde Türk Sanatında doktora çalışmalarına  devam etmektedir.

1998 yılından itibaren Varlık, Virgül, E, Hürriyet Gösteri, Sanat Antika Koleksiyon  ve rh+ artmagazine gibi dergilerde sanat ve edebiyat üzerine makale ve röportajları yayımlanan Şafak Güneş (Gökduman), Kasım 2013’ten beri  KolajART’ın (aylık online sanat dergisi- http://kolajart.com/)Yayın Yönetmenliğine devam etmektedir.

YAYIMLANMIŞ KİTABI:

1 - Abdülhak Şinasi Hisar’ın İstanbul’u, İBB. Kültür A. Ş. Yayınları, Ağustos 2008, İstanbul www.istanbulkitapcisi.com

E-Mail gunesgokduman@gmail.com