Saliha Yavuz

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Yönetimi Programından mezun oldu. 2011-2022 tarihleri arasında Taner Ceylan Studio yöneticisi ve Olimpos Sergileri proje yöneticisi olarak çalıştı. Türkiye'de Eczacıbaşı Sanal Müze, İstanbul Modern, Galerist, Art ON gibi sanat kurumlarında çalıştı. Sanatçı hakları, belgeleri, inisiyatifler ve kolektifler, Türkiye'de sanat alanındaki örgütlenmeler, sanat emekçilerinin hakları üzerine araştırıyor, seminerler veriyor. 2005’ten bu yana kültür sanat alanında Türkiye’den ve Türkiye dışından kurumlar, kişiler ve kar amacı gütmeyen yapılarla proje yönetimi, koordinasyonu, içerik yönetimi, iletişim ve küratörlük bağlamında kültür yöneticisi olarak çalışıyor, danışmanlık veriyor. 2009-2015 yılları arasında GriZine online kültür sanat platformunun kurucu ortaklarından biri olarak online kültür sanat yayıncılığı yaptı. 2012'de Artwalk Istanbul'u kurdu. 2018 yılında kurulan İzmir'deki Hayy Open Space kurucu ortağı, ARD Collection Arşiv ve Projeler Koordinatörü, Omuz Dayanışma ve Paylaşım Ağı gönüllü kolaylaştırıcılarından biridir. 

 


She graduated from Yıldız Technical University, Faculty of Art and Design, Art Management Program. She has worked in various art institutions and galleries in Turkey, including Eczacıbaşı Virtual Museum, Istanbul Modern, Galerist, and Art ON. Additionally, she served as a studio manager and project manager for Olympos Exhibitions under Taner Ceylan from 2011 to 2022. Saliha Yavuz conducts research and delivers seminars on various aspects of the art industry in Turkey, including artist rights, documentation, initiatives, collectives, and organizational structures. Since 2005, she has been actively involved in cultural management and consultancy, specializing in project management, coordination, content management, communication, and curation for domestic and international entities, including institutions, individuals, and non-profit organizations.

 

Moreover, Saliha Yavuz was a founding partner of GriZine, an online culture and art platform, where she worked as an online culture and art publisher from 2009 to 2015. In 2012, she established Artwalk Istanbul and later became a founding partner of Hayy Open Space in Izmir in 2018. She serves as the ARD Collection Archive and Projects Coordinator and volunteers as an Omuz Solidarity and Sharing Network facilitator.