Tuğçe Kaprol

Tuğçe Kaprol, İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Başarı bursu ile eğitim aldığı Nişantaşı Işık Lisesi’nden derece ile mezun olduktan sonra yine başarı bursu ile devam ettiği Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi yükseklisans eğitimine devam etti. Harvard Business Review Türkiye, Istanbul Artnews, Artful Living, sanatonline, Garanti BBVA Masterpiece gibi çeşitli yayınlarda çağdaş sanat koleksiyonculuğu ve güncel sanat üzerine yazıları yayınlandı. Aralarında Collectors’ Stories sergisinin devamı niteliğinde Hasan Bülent Kahraman tarafından kürate edilen Recent Acquisitions sergisi de olmak üzere pekçok serginin ve projenin koordinatörlüğünü üstlendi. Delfina Foundation ile Contemporary Istanbul Vakfı’nda konuşma programı gerçekleştirdi. Dirimart Galeri ile Art Basel Hong Kong’da yer aldı. Dirimart Galeri’de satış yöneticiliği , Contemporary Istanbul’da galeri ilişkileri ve daha sonra özel projeler koordinatörlüğü, İstanbul Modern’de Genç Modern program yöneticiliği görevlerinde bulundu. .artSümer Galeri’de satış direktörlüğüne devam ediyor ve bağımsız olarak sanat, finans ve teknoloji konuları üzerine yazıyor ve çalışıyor.

 

Tuğçe Kaprol lives and works in Istanbul. After graduating with honors from Nişantaşı Işık High School, where she studied with a merit scholarship, she graduated from Industrial Engineering Department of Özyeğin University, where she also continued with a success scholarship. She continued her postgraduate education in Yeditepe University Arts and Culture Management. Her articles on contemporary art collecting and contemporary art published in various publications such as Harvard Business Review Turkey, Istanbul Art News, Artful Living, sanatonline, Garanti BBVA Masterpiece Magazine. She has coordinated many exhibitions and projects, including Recent Acquisitions, curated by Hasan Bülent Kahraman, after the Collectors' Stories exhibition. She coordinated a dialogue program with Delfina Foundation and Contemporary Istanbul Foundation. She took place in Art Basel Hong Kong with Dirimart Gallery. She worked as a Sales Manager at Dirimart Gallery, Exhibitor Relations and later Special Projects Coordinator at Contemporary Istanbul, and Young Patrons of Istanbul Modern Program Manager at Istanbul Museum of Modern Art. She is still the sales manager of .artSümer Gallery and independently writes and works on art, finance and technology.