Ulya Soley

Ulya Soley Central Saint Martins'de Kültür, Eleştiri ve Küratörlük programı masterını sürdürüyor. Lisans eğitimini McGill Üniversitesi’nde Sanat Tarihi ve Psikoloji dallarında tamamladı. Ardından Pera Müzesi'nde koleksiyon sorumlusu ve proje yöneticisi olarak çalışmalarına devam etti. Katherine Behar: Veri Girişi sergisinin ve Bring Your Own Beamer video sergi projelerinin eş-küratörlüğünü üstlendi. Proto5533’ün genç küratörler programı kapsamında Stereo-Gerçeklik sergisinin küratörlüğünü yaptı. Fatma Çolakoğlu ile kurduğu küratör ikilisi Maybe Art Projects kapsamında projeler yürütüyor. Yazıları Istanbul Art News, Sanatatak, Pine Magazine, The Believer gibi basılı ve online mecralarda yayımlandı. Pera Müzesi sergi ve koleksiyon kataloglarına editör olarak katkıda bulundu. Stimuli başlıklı online bir yayın projesi yürütüyor. 


Ulya Soley is currently working towards a Masters degree in Culture, Criticism and Curation at Central Saint Martins, after completing a BA in Art History and Psychology at McGill University. She worked at Pera Museum as a collection supervisor and project manager. She co-curated the exhibition “Katherine Behar: Data’s Entry” and Bring Your Own Beamer video projects. She curated “Stereo-Reality” as part of Proto5533’s emerging curators program. She cofounded the curatorial duo Maybe Art Projects with Fatma Çolakoğlu.Her writing appeared in printed and online publications such as Istanbul Art News, Sanatatak, Pine Magazine, The Believer. She edited exhibition and collection catalogues for Pera Museum. She is a co-founder of the online publication Stimuli.