Uras Kızıl

Uras Kızıl (1988, İstanbul) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü‘nden dereceyle mezun oldu. 2014 yılında Erasmus programıyla Berlin Freie Universität’ta eğitim gördü. Berlin’den döndüğünde, “19. Yüzyıl Resminde Romantik Düşünce ve Romantizm” adlı lisans tezini yazdı. 2016-2018 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Sanat Tarihi yüksek lisans programında eğitim gördü ve “Romantizm’in 20. Yüzyıl Avangart Sanatına Etkileri” başlıklı tezini yazdı. Yüksek lisans tezi İTÜ BAP tarafından desteklendi. Kızıl, 2018 Eylül ayından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Sanat Tarihi doktora programına devam etmekte ve Galeri Nev İstanbul’da arşiv sorumlusu olarak çalışmaktadır. Uras Kızıl’ın makaleleri 2015 yılından itibaren e-skop, Sanat Dünyamız, Lebriz Sanal Dergi, Manifold gibi mecralarda ve akademik yayınlarda yayımlanmaktadır. Kızıl, 2019 yılından itibaren AICA üyesidir.

Uras Kizil (1988, Istanbul) graduated from Mimar Sinan Fine Arts University, Art History department with a degree. In 2014 he studied at the Freie Universität Berlin through the Erasmus program. When he returned from Berlin, he wrote his bachelor thesis on Romantic Thought and Romanticisim in 19th Century Painting. Between 2016-2018, he completed a MA in Art History at Istanbul Technical University. His master thesis entitled Effects of Romanticism on 20th Century Avant-garde Art was supported by ITU BAP. Since 2018, he has been doing his PhD at Istanbul Technical University and also works as an archive responsible at Galeri Nev Istanbul. Uras Kizil's articles have been published in e-skop, Sanat Dünyamız, Lebriz Sanal Dergi, Manifold and academic journals since 2015. By 2019, he has been a member of  AICA.