Zeynep İnankur

Zeynep İnankur Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesidir. 19.Yüzyıl Avrupasında Heykel ve Resim Sanatı adlı kitabının yanı sıra Semra Germaner ile birlikte Oryantalizm ve Türkiye  ve  Oryantalistlerin İstanbulu  adlı iki kitabı vardır.  İnankur’un 19.yüzyıl sanatı ve Oryantalizm konusunda çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Uluslararası Türk Sanatları Kongresi Ulusal Komitesi,  İstanbul Modern Sanat Müzesi Plastik Sanatlar Danışma Kurulu ve  Pera Müzesi Danışma Kurulu üyesi olan İnankur Mekanın Poetikası, Mekanın Politikası: Osmanlı İstanbulu ve Britanya Oryantalizmi kitabının editörlerindendir.

Yayınları: 

“Orientalist Resim Piyasası", Gösteri, Sayı: 57, Ağustos 1985, ss.53-55

"Kapris", SanatTarihiAraştırmalarıDergisi, Sayı 2, Nisan 1988, ss.63-65.

"John Frederick Lewis", Antik&Dekor, Sayı 3, 1989, ss.102-104.

“Pre-Raphaelite Kardeşliği", Sanat Tarihinde Doğudan Batıya:UnsalYücel Anısına Sempozyum Bildirileri. Sandoz Kültür Yayınları, İstanbul, 1989, ss.51-55.

"AmadeoPresiozi", Antik&Dekor, Sayı 16, 1992, ss.84-86.

"İstanbulluBirOryantalist, Kültür, Sayı 100, Temmuz-Ağustos 1993, ss.75-78.

"Pre-Rafaelit Akımda İkonografya", Prof.Dr.Güner İnal'a Armağan Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Armağan Dizisi, Ankara, 1993, ss. 239-47

"XIX.Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul'a Gelen Yabancı Ressamlar", Osman Hamdi Bey ve Dönemi Sempozyumu Bildirileri. Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1994, ss..75-82.

"HalilŞerifPaşa", P Dergisi, Sayı 2, Yaz 1996, ss.71-80.

"İzlenimciler Saint-LazareGarında", P Dergisi, Sayı 9, Bahar 1998, ss.54-71.

"Hipodrom'dan San Marco'ya", P Dergisi, Sayı, Güz 1998, ss.32-35

“The Official Painters of the Ottoman Court”, Art Turc, 10 ièmeCongrèsinternationale d’art turc, Fondation Max van Berchem, Genève, 1999, ss.381-388.

“Single Woman Figure in Ottoman Painting”, XI.TürkSanatlarıKongresi, 22 Ağustos 1999, Utrecht, www2.let.uu.nl/Solis/anpt/ejos/pdf4/23Inankur.pdf

"ResimdeDans",SanatDünyamız 85, Güz 2002 YKY, İstanbul, ss.159-167

"AlmanRomantizmiveManzaraResmi", ToplumsalTarihSayı 115 Temmuz 2003

TarihVakfıYayınları, İstanbul, ss.41-45,

“Zonaro’nunİstanbul’u”, Doğumunun150.Yılında OsmanlıSarayRessamıFaustoZonaro, YKY, İstanbul, 2004, ss11-15.

“BatılıRessamlarınGözündenOsmanlıKadınıve Harem”, Portraits from the Empire (exhibition catalogue), PeraMüzesi, İstanbul, 2005, ss.88-149.

“19.Yüzyılda OryantalizmveTürkiye”, OsmanlıSarayındaOryantalistler (sergikataloğu), TBMM MilliSaraylar, 2006, ss.9-31.

“İstanbulunHikayesiniAnlatanRessam”, AmadeoPreziosi (sergikataloğu), YKY, İstanbul, 2007, ss.7-25.

 “TürkResmindeAydınlanma”, AydınlanmaSempozyumu, OsmanlıBankasıArşivveAraştırmaMerkezi, İstanbul, 2007, ss.210-222.

“Akyavaş’ınFarkı”, ErolAkyavaş, İstanbul, Finansbank, 2007 , ss.

“OrientalistiItaliani”, GliItalianidi İstanbul: Figure, Comunita e IstituzionidalleRiforme alla Repubblica 1839-1923, CentoAltreitalie, Torino, EdizionidellaFondazioneGiovanniAgnelli, 2007, ss.263-271.

“Ressam Tevfik Fikret”, Bir Muhalif Kimlik: Tevfik Fikret, İstanbul, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2008, ss.165-174.

“’InSearch of Lost Time’”, Istanbul:The City of Dreams (exhibitioncatalogue) , PeraMuseumİstanbul, 2008, ss.10-17.

“İstanbul Kaprisleri”,Uluslararası Oryantalizm Sempozyumu. Edward Said Anısına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü Yayınları, 2007, ss.287-298.

“Mary AdelaideWalker”, ThePoeticsandPolitics of Place:  Ottoman İstanbul and British Orientalism, Mas Matbaacılık, 2011, pp.198-209.

“EnvoysandtheirPatronage of theArts”, IntersectingWorlds:AmbassadorsandPainters(exhibitioncatalogue),PeraMuseum, 2008, pp.45-53.

Hayali Doğu’dan “Yakın” Doğu’ya, Oryantalizm’in 1001 Yüzü (sergi kataloğu), SSM, Mas Matbaacılık, 2013, ss.62-71.

“Mısırlı Mesenler ve Türk Sanatçılar”,Feyhaman Duran: BetweenTwoWords (exhibitioncatalogue), MasMatbaacılık, 2017, pp.32-39.

“Visions d’occident”, De Byzance a Istanbul:Un Port pour Deux Continents, RMN, 2009, pp.289-305.